Stamboomboek Raamsdonk:Algemeen voorbehoud

Uit Stamboomboek Raamsdonk
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Doel

Digitalisering van en verzamelen gegevens over Raamsdonk en zijn bewoners in de ruimste zin des woord door Stichting Raamsdonks Historie (hierna te noemen SRH) en heeft tot doel zoveel mogelijk mensen toegang te verlenen de verzamelde documentatie en bronnen van hun eigen verleden.

Daarnaast is de Encylcopedie voor een wetenschappelijk en breed geïnterresseerd publiek van belang (Artikel 15h Auteurswet). Door de online ontsluiting van de documentatie over Raamsdonk is de inhoud thans goed toegankelijk voor een breed publiek van zowel wetenschappelijk gebruik als voor geïnteresseerden. Digitalisering maakt vanwege de preserveringsexceptie brede toegang mogelijk en zorgt er bovendien voor dat er interactief kan worden gezocht op trefwoorden en zoektermen.

Auteurswet

De auteurswet vormt het juridisch kader –wat wel en niet is toegestaan– voor het digitaliseren van aanwezig bibibliotheekmateriaal. In de Auteurswet (in 2004 voor het laatst gewijzigd) worden voor bibliotheken bepaalde uitzonderingen gemaakt op de gangbare regels voor kopiëren (dus ook elektronische kopieën) en het beschikbaar stellen van gedigitaliseerde informatie.

Disclaimer

Voor zover er nog auteursrecht op gegevens van Raamsdonk of Raamsdonkers rusten, zullen deze niet online beschikbaar zijn en mogen wij deze niet op internet beschikbaar te stellen. SRH stelt de gegevens beschikbaar als wetenschappelijke bron, in

  1. de vorm waarin ze destijds zijn verschenen en
  2. herziene of
  3. nieuw aangemaakte vorm.

Met de inhoud van Stamboomboek dient SRH het publieke belang dat een democratische samenleving heeft bij volledige en integere archivering van historische bronnen. 
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. SRH en de rechthebbenden/uitgever sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die als gevolg van opzettelijk wangedrag van jou of nalatigheid van de SRH en de rechthebbenden/uitgever is ontstaan.

Gebruiksvoorwaarden: wat mag je doen met het Stamboomboek?

Voor zover er nog auteursrecht rust op de inhoud van de (documenten, scans, foto's, en dergelijke), mag je deze alleen gebruiken voor eigen privégebruik of eigen studie. Dat betekent dat je een kopie voor jezelf mag maken, maar deze niet verder mag verspreiden of publiceren, niet op papier noch digitaal zoals op internet. Zowel niet-commerciële als commerciële verdere verspreiding is dus niet toegestaan zonder toestemming. Wel toegestaan zijn - mits met bronvermelding - de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Voor ieder ander gebruik, zoals niet-commerciële verdere verspreiding - al dan niet digitaal, van individuele artikelen of hele tijdschriften - en elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie, heb je vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden (zie hieronder). Dat geldt ook voor ieder hergebruik van substantiële delen uit onze omvangrijke tijdschriftenbank. N.b. Rechthebbenden speuren actief naar ongeautoriseerd gebruik.

Verder is het niet toegestaan om het SRH-beeldmerk te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, of voor andere doelen waarmee SRH en/of de andere rechthebbenden vanwege reputatieoverwegingen niet geassocieerd wensen te worden.


Citeren

Voor u gaat citeren of publiceren graag contact!

Gebruik van het Stamboomboek als historische bron voor publicaties wordt in annotatie en bij bronnenweergave aldus aangegeven door de gebruiker:

SRH, Stamboomboek van Raamsdonk, documentnaam, door: naam auteur(s). (neem bij twijfel <a href="mailto:info@stamboomboek.nl" alt="mailto:info@stamboomboek.nl" title="mailto:info@stamboomboek.nl">contact</a> op over hoe te vermelden)

Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Stamboomboek en de deelnemende rechthebbende en uitgever de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Citeren

Voor u gaat citeren of publiceren graag contact!

Gebruik van het Stamboomboek als historische bron voor publicaties wordt in annotatie en bij bronnenweergave aldus aangegeven door de gebruiker:

SRH, Stamboomboek van Raamsdonk, documentnaam, door: naam auteur(s). (neem bij twijfel <a href="mailto:info@stamboomboek.nl" alt="mailto:info@stamboomboek.nl" title="mailto:info@stamboomboek.nl">contact</a> op over hoe te vermelden)

Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Stamboomboek en de deelnemende rechthebbende en uitgever de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Rechthebbenden

Deze website is een publicatie van SRH waarop de Auteurswet 1912 (en latere aanvullingen daarop) en de Databankenwet van toepassing zijn; alle rechten op de databank als geheel en op de website komen toe aan de SRH. Daarnaast rusten er rechten op op de individuele bijdragen van vrijwilligers en beheerders zoals; (tekstuele bijdragen, foto's, illustraties enzovoorts). Die berusten bij de uitgever tot 70 jaar na eerste publicatie en/of bij de individuele (freelance-) rechthebbenden tot 70 jaar na hun overlijden.

Voor ieder ander gebruik dan de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden toestaan, heb je toestemming nodig van zowel de SRH als van de uitgever en/of de betreffende individuele rechthebbende.

Contact

Vragen of opmerkingen over deze of een van onze andere websites kan je mailen aan <a href="mailto:info@stamboomboek.nl" alt="mailto:info@stamboomboek.nl" title="mailto:info@stamboomboek.nl">info@stamboomboek.nl</a>. We sturen jou dan op korte termijn onze reactie. 
SRH heeft veel werk verzet om dit erfgoed op internet toegankelijk te maken voor niet-commercieel gebruik. SRH en de vrijwilligers hebben alle moeite gedaan geen rechten op de inhoud van de aangeboden data te schenden. Meen je echter benadeeld te zijn, inkomsten te zijn misgelopen door het aanbieden van de gegevns op deze website, of op andere wijze rechthebbende te zijn op door SRH gepubliceerde data, dan kan je dit melden via <a href="mailto:info@stamboomboek.nl" alt="mailto:info@stamboomboek.nl" title="mailto:info@stamboomboek.nl">info@stamboomboek.nl</a>.